Opgeladen: 2-1-2018
Opgeborgen in: Ribose, Suppletie voor duuratleten
Translation: Out of shape? Ribose turns you into a better athlete (3-1-2018)

Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van je

Sporters die niet fit zijn, hebben baat bij suppletie met het suiker ribose. Bij hen vermindert ribose de spierschade door intensieve inspanning, en verbetert het tegelijkertijd kortdurende en explosieve bewegingen. Dat blijkt uit een gesponsorde studie die bewegingswetenschappers van Montana State University publiceerden in de Journal of the International Society of Sports Nutrition. Uit het onderzoek blijkt ook dat sporters met een puike conditie niets aan ribose hebben.

Wat is ribose?
Ribose is een suiker, maar dan van een ander type dan suikers als glucose, fructose en galactose. Die suikers hebben een skelet van 6 koolstofatomen, ribose een skelet van 5 koolstofatomen.


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van jeRibosemoleculen vind je vooral in de informatiedragende moleculen in de celkern. Het RNA, het molecuul dat instructies van het DNA doorgeeft aan de cel, bestaat voor een belangrijk deel uit ribose. Een kale variant van ribose, deoxyribose, is een belangrijke bouwsteen van het DNA.


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van je


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van jeSupplementenmakers claimen dat ribose het herstel van spiercellen tijdens en na intensieve inspanning kunnen versnellen. In hoeverre die claims kloppen is nog steeds niet duidelijk. Het ene onderzoek zegt zus, het andere zo.

Studie
De onderzoekers, die tussen twee haakjes werden betaald door het Amerikaanse BioEnergy, [bioenergyribose.com] verdeelden 26 proefpersonen in twee even grote groepen: een fitte groep [HVO2] en een minder fitte groep [LVO2].

Alle groepen kregen eerst 2 dagen 10 gram ribose per dag. Daarna volgden 3 dagen waarin de proefpersonen elke dag 62 minuten intensief moesten bewegen. Ze werkten eerst een intervaltraining van uur af, waarin ze 8 minuten matig-intensief moesten fietsen, en vervolgens 2 minuten op een hoog tempo.

Daarna moesten de proefpersonen zichzelf op een zo hoog mogelijk tempo gedurende 2 minuten helemaal leeg fietsen. In dat laatste deel van de sessie bepaalden de onderzoekers hoeveel power [zeg maar: snelheid] de proefpersonen konden ontwikkelen.

Twee voordat de sessie begon, slikten de proefpersonen 5 gram ribose.

Bij een andere gelegenheid herhaalden de onderzoekers het experiment. Toen kregen de proefpersonen glucose [ander woord: dextrose].

Resultaten
De niet-fitte proefpersonen [gemiddelde peak VO2: 39.9] konden tijdens het laatste deel van de sessie een beetje meer power uit hun benen persen als ze ribose hadden gebruikt. Op de proefpersonen met een goede conditie [peak VO2: 52.2] had ribose geen effect.


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van je


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van jeDe niet-fitte proefpersonen rapporteerden een beetje minder vermoeidheid tijdens de sessie als ze ribose hadden gebruikt. Weer had het supplement bij de fitte proefpersonen geen effect.

Tenslotte vonden de onderzoekers na de sessie minder creatine kinase in het bloed van de niet-fitte proefpersonen als die ribose hadden gebruikt. In die groep vermindert ribose kennelijk de spierafbraak. In de fitte proefpersonen had ribose - alweer - geen effect.


Slechte conditie? Ribose maakt een betere sporter van jeConclusie

"Some studies have reported mixed performance benefits with D-ribose, probably reflecting protocol differences, dosing of D-ribose, timing of the D-ribose dosage, intensity of exercise, and subject specificity", schrijven de onderzoekers. "For this last reason we developed a protocol that induced a level of high intensity, anaerobic exercise in two fitness level groups."

"The analysis revealed that the lower VO2 value subjects had a significant improvement in performance, lower changes in creatine kinase, and lower rating of perceived exertion was recorded with D-ribose compared to dextrose."

"Assessment of metabolic serum parameters did not reflect any appreciable differences between the treatments, not clearly demonstrating a potential mechanism accounting for this benefit."

"In summary, D-ribose demonstrated a performance, perceptual, and serum benefits in the lower fitness adult subjects undergoing high intensity exercise. The stress of high intensity exercise has the potential to be benefited with supplementation of D-ribose around these exercise sessions."

"Future studies are needed to elucidate the mechanism(s) of action of D-ribose ingestion and exercise."

Bron:
Journal of the International Society of Sports Nutrition (2017) 14:47.

Meer:
Energiedrank Go Fast met ribose ligt in supermarkt (15-10-2008)
Suppletie met ribose versnelt progressie bodybuilders (15-12-2003)
Sneller sprinten door ribose? Vergeet het maar... (1-3-2003)


Sneller sprinten met Ashwagandha
Als gezonde jonge mannen en vrouwen elke dag 500 mg extract van het Indiase kruid Ashwagandha slikken, dan neemt hun maximale sprintsnelheid toe met 3 procent en stijgt hun maximale zuurstofopname [VO2max] met 7 procent.

HMB maakt sporters fitter en sneller
Roeiers, hardlopers, zwemmers, wielrenners en andere duursporters krijgen meer uithoudingsvermogen als ze elke dag 3 gram HMB gebruiken.

Prestatieverbeterende werking nitraten 24 uur na inname nog aanwezig
Zo'n 2-3 uur na inname is de concentratie nitraat, nitriet en stikstofmonoxide in het bloed optimaal. Maar dat wil niet zeggen dat nitraten daarna hun geen effect meer hebben...