Opgeladen: 15-6-2017
Opgeborgen in: Kanker, Darmkanker
Translation: No translation yet

Gezonde leefstijl halveert sterftekans van darmkankerpatiënt

De combinatie van veel lichaamsbeweging, een gezond gewicht en een dieet met veel groenten, fruit en gezonde vetzuren halveren gezamenlijk de kans dat darmkankeroverlevers alsnog overlijden of nog een keer darmkanker krijgen. Dat blijkt uit een epidemiologische studie die Erin Van Blarigan van de University of California San Francisco heeft gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology.

Studie
De American Cancer Society heeft op basis van studies basale richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan kankerpatiënten hun overlevingskansen kunnen optimaliseren. [CA Cancer J Clin. 2012 Jul-Aug;62(4):243-74.] Op basis van die richtlijnen gaf Van Blarigan 992 studiedeelnemers met fase-3-darmkanker, 6 maanden nadat hun chemokuur was afgesloten, een score.

Voor de kwaliteit van hun dieet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en hun BMI kenden Van Blarigan de studie deelnemers 0-2 punten toe. De meest gezonde studiedeelnemers haalden dus een totaalscore van 6, de minst gezonde een 0.

Van Blarigan volgde de studiedeelnemers 7 jaar.

Resultaten
Toen de 7 jaar voorbij waren, waren 378 patiënten (38 procent) niet meer gezond. Ze waren overleden of de ziekte was teruggekeerd.

De kans op overlijden en terugkeer van de ziekte was bij de meest gezonde groep respectievelijk 48 en 31 procent lager dan bij de minst gezonde.


Gezonde leefstijl halveert sterftekans van darmkankerpatiëntConclusie
Het effect van leefstijl is zo groot, dat oncologen het nodig vinden om het lekenpubliek te waarschuwen. Dat publiek moet niet denken dat gezonde voeding en lichaamsbeweging een alternatief zijn voor de reguliere behandeling. Chemotherapie, radiotherapie en chirurgie zijn en blijven essentieel voor de bestrijding van kanker, benadrukken de oncologen.

"The odds of surviving colon cancer, if it is not metastatic, are quite high these days, thanks to lots of hard work and a number of trials done over the last 30 years showing that adequate surgery and adjuvant chemotherapy improve survival", vertelt de oncoloog Daniel Hayes op MedPageToday. [medpagetoday.com May 17, 2017] Hayes is de voorzitter van de ASCO, de organisatie die het congres organiseert waarop Van Blarigan haar studie presenteerde.

"Nobody wants to undergo chemotherapy. We understand that, but chemotherapy clearly saves lives. People should not interpret [this abstract] as suggesting that if you live a healthy lifestyle you don't need to take the chemotherapy that your oncologist would recommend. That's a very dangerous interpretation."

Bron:
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr 10006).

Meer:
Dit dieet vergroot de overlevingskansen bij darmkanker (10-3-2017)
In het lichaam van de liefhebber van asperges krijgt darmkanker minder kans (13-4-2014)
Een uur wandelen per dag vergroot de overlevingskansen van darmkankerpatiënten (6-4-2012)


Voorkom darmkanker, eet vis - veel vis
Voor elke keer dat je wekelijks vis op tafel zet, daalt je kans op dikkedarmkanker met vier procent. Eet je dus vijf keer per week vis, dan is je kans op kanker in de dikkedarm twintig procent lager dan normaal. Metastudie.

Hoge vitamine D-spiegel verveelvoudigt overlevingskansen darmkankerpatiënt
Een hoge vitamine D-spiegel verhoogt de overlevingskansen van kankerpatiënten met een factor drie.

Magnesium en vitamine D verminderen samen de kans op dodelijke darmkanker
Met 72 procent, om precies te zijn.