Opgeladen: 21-11-2023
Opgeborgen in: Curcumine & kurkuma, Plantenextracten, Lever
Translation: Increase in liver enzyme values? Maybe curcumin will help (22-11-2023)

Leverwaarden verhoogd? Misschien helpt curcumine

Als je lever het zwaar krijgt te verduren - en er meer AST en ALT in je bloed zit dan je zou willen - kan suppletie met curcumine je misschien een beetje helpen om de situatie onder controle te krijgen. Dat suggereert een metastudie die is verschenen in Complementary Therapies in Medicine.


Leverwaarden verhoogd? Misschien helpt curcumine


Studie
Mohammad Jafar Dehzad, verbonden aan Shiraz University of Medical Sciences in Iran, verzamelde 31 eerder gepubliceerde trials waarin proefpersonen supplementen met kurkuma of curcumine kregen en onderzoekers vervolgens in het bloed het effect op leverenzymen als ALT, AST en GGT bepaalden. Hoe hoger die waarden zijn, hoe zwaarder krijgt de lever het te verduren.

Dehzad voegde de uitkomsten bijeen en analyseerde ze opnieuw.

Resultaten
Suppletie met curcumine of kurkuma verlaagde de concentratie van de leverenzymen ALT en AST met respectievelijk 4.1 en 3.9 punten. Dat vertellen de figuren hieronder. Als je erop klikt, floeperen grotere versies tevoorschijn.


Leverwaarden verhoogd? Misschien helpt curcumine


Leverwaarden verhoogd? Misschien helpt curcumine


Leverwaarden verhoogd? Misschien helpt curcumine


Er was een trend dat suppletie de concentratie GGT verlaagde, maar die afname was niet statistisch significant.

Toen de onderzoekers hun gegevens uitsplitsten, konden ze geen duidelijke relatie ontdekken tussen doses, de duur van het gebruik en het type preparaat aan de ene kant en de effecten op de lever aan de andere kant. Als je toch een voorzichtige conclusie aan dat deel van de publicatie wilt verbinden, dan komt die erop neer dat curcuminepreparaten met een verhoogde biobeschikbaarheid wellicht de beste keuze zijn.

Conclusie
Omdat de kwaliteit van de gebruikte studies niet optimaal was, zijn de onderzoekers terughoudend in de laatstezinnen van hun publicatie.

The present systematic review and meta-analysis shows that turmeric/curcumin supplementation significantly improves blood levels of ALT and AST, but not GGT", resumeren ze. "However, clinical effectiveness remains unassured."

"Further research is needed to discover the impact of such an intervention in various clinical conditions using more specific assessments of the hepatic health."

Bron:
Complement Ther Med. 2023 Jun:74:102952.

Meer:
Wortels, sla, koolgroenten | Deze groenten beschermen je lever (1-9-2023)
Minder leverkanker door hogere inname magnesium (1-6-2023)
Grape Seed Extract beschermt lever tegen vervetting (18-10-2022)
Koffie beschermt tegen leveraandoening (26-6-2021)


Curcumine bij reuma | Metastudie Metastudie | Suppletie met curcumine versnelt herstel bij Covid-19 Tot op hoge leeftijd meer stamcellen in herstellende spieren door curcumine

Curcumine bij reuma | Metastudie
Volgens een Chinese metastudie vermindert curcumine de ontstekingsreacties die bij reuma een rol spelen, waardoor patiënten minder last hebben van pijnlijke, gevoelige en gezwollen gewrichten.

Metastudie | Suppletie met curcumine versnelt herstel bij Covid-19
Covid-19 is op dit moment niet meer de dodelijke aandoening die het was toen het virus vers uit het laboratorium tevoorschijn kwam kruipen. Toch kan SARS-CoV-2 je nog flink ziek maken.

Tot op hoge leeftijd meer stamcellen in herstellende spieren door curcumine
Als mensen net zo goed op curcumine reageren als labmuizen, dan verlengt suppletie met een goed opneembare vorm van curcumine niet alleen hun levensduur.