16.06.2013

Less cortisol and more testosterone with a daily 200 mg Tongkat Ali

Minder cortisol en meer testosteron door 200 mg Tongkat Ali per dag

Tongkat Ali

Verhoogt Tongkat Ali nou wel of niet de testosteronspiegel? De ene humane studie zegt van niet, de andere zegt van wel. De Journal of the International Society of Sports Nutrition publiceerde een paar weken geleden nog maar eens een onderzoek van de laatste categorie.

Studie
We vallen maar meteen met de deur in huis. De 32 mannen en 31 vrouwen die deelnamen aan deze studie hadden, toen de studie begon, last van stress - en de onderzoekers bepaalden de hormonale effecten van Tongkat Ali niet door bloedonderzoek, maar aan de hand van speeksel.

De onderzoekers gaven de helft van hun proefpersonen 4 weken lang 200 mg Tongkat Ali per dag. Ze gebruikten het Physta-extract van Biotropics Malaysia, dat het onderzoek trouwens ook betaalde. De andere helft kreeg een placebo.

Hormonale effecten
Je ziet hieronder dat de suppletie de concentratie testosteron in het speeksel met enkele tientallen procenten verhoogde.


Minder cortisol en meer testosteron door 200 mg Tongkat Ali per dag


Minder cortisol en meer testosteron door 200 mg Tongkat Ali per dag


Verlagen deed suppletie met Tongkat Ali de cortisolspiegel niet, maar remde de stijging wel af.

Klinkt mooi, maar wij zijn niet helemaal overtuigd. Het grote probleem met hormonen en speeksel is dat de concentratie hormonen in speeksel fiks fluctueert. Bij vrouwen stijgt bijvoorbeeld de concentratie testosteron in het speeksel door zin in seks. [Horm Behav. 2011 May;59(5):754-64.] Bij mannen gebeurt dat niet. [Arch Sex Behav. 2012 Dec;41(6):1461-70.]

Je kunt je afvragen of die stijging van testosteronconcentratie alleen plaats vond bij de vrouwen. Zo ja - dan zou die stijging het gevolg kunnen zijn van proseksuele effecten van Tongkat Ali.

Ander puntje: een bijwerking van Tongkat Ali is een droge mond. Dat betekent dat Tongkat Ali, tenminste bij sommige mensen, de aanmaak van speeksel vermindert. Heeft dat invloed op hormonale concentraties?

Psychologische effecten
En dan zijn er de psychologische effecten van Tongkat Ali. De onderzoekers bepaalden die aan de hand van de Profile of Mood States-vragenlijst. De proefpersonen die Tongkat Ali kregen scoorden aan het einde van de vier weken lager op Tension [Spanning], Anger en Confusion.


Minder cortisol en meer testosteron door 200 mg Tongkat Ali per dag


Agressie & rusteloosheid
Ook dat klinkt natuurlijk heel goed. Maar veel gebruikers rapporteren echter dat Tongkat Ali bij hen juist agressieve gevoelens oproept en rusteloos maakt. Eén van de gebruikers bij wie Tongkat Ali dat effect heeft is supplementenexpert Ray Sahelian, die op zijn webstek over de studie waarover dit stukje gaat heeft geschreven. [raysahelian.com/tongkat_ali.html]

"My experiences have been different", schrijft Sahelian, als hij de door de onderzoekers gemeten psychologische effecten bespreekt. "I often find use of Tongkat Ali leads to increased aggressiveness and restlessness rather than reduction of stress." Bovendien kan Tongkat Ali bij langdurend gebruik slaapproblemen veroorzaken.

Hieronder zie je een clipje uit 2009, waarin Sahelian praat over de effecten en bijwerkingen van Tongkat Ali. Hij adviseert om Tongkat Ali niet langer dan twee dagen achtereen te gebruiken, en dan op z'n minst een rustdag in te bouwen.Bron:
J Int Soc Sports Nutr. 2013 May 26;10(1):28.

Meer:
In dierstudie heeft Tongkat Ali spieropbouwende werking (21-10-2009)
Potentiesupplement Tongkat Ali verhoogt testosteronspiegel (1-10-2009)
Tongkat Ali verhoogt testosteronspiegel bij duurinspanning (3-8-2006)