Opgeladen: 3-8-2019
Opgeborgen in: Levensverlenging & leefstijl
Translation: Do you want to live longer? Go play chess! (4-8-2019)

Wil je langer leven? Ga schaken!

Wil je langer leven? Ga schaken!
Lichaamsbeweging is gezond, en dus leven wielrenners en andere sporters langer dan inactieve mensen. Wist je al. Maar je wist misschien nog niet dat ook denksport een levensverlengende werking heeft. In 2018 publiceerde Australische onderzoekers, verbonden aan de University of Melbourne, in PLoS One een epidemiologische studie waaruit blijkt dat schaakgrootmeesters 4 jaar langer leven dan normaal.

Studie
De Australiërs verzamelden informatie over de levensloop van 1208 schaakgrootmeesters uit 28 landen. Die gegevens vergeleken ze met de gegevens over de levensloop van de geniddelde inwoner uit de thuislanden van de schaakgrootmeesters.

Uit een andere bron haalden de onderzoekers dezelfde gegevens, maar dan van 15.157 Olympische medaillewinnaars. Van topsporters was al bekend dat ze een paar jaar langer leven dan doorsneemensen.

Resultaten
In de figuur zie je de levensverwachting van de schaakgrootmeesters en de Olympische medaillewinnaars in vergelijking tot de levensverwachting van de inwoners van hun thuisland. De onderzoekers vonden geen statistisch significante verschillen tussen de de levensverwachting van de beide groepen.

Toen de schaakgrootmeesters 30 jaar oud waren, hadden ze gemiddeld nog 53.6 jaar voor de boeg. Voor hun landgenoten was dat gemiddeld 49.5 jaar. Dat scheelt dus iets meer dan 4 jaar.


Wil je langer leven? Ga schaken!


Verklaring
"There may be potential direct health benefits of chess expertise", denken de onderzoekers hardop. "There is evidence suggesting that playing chess can reduce the risk of dementia, as well as physically alter the structure of the brain."

"It is also possible that attaining the exalted Grandmaster title may in itself increase life expectancy through psychological payoffs, which follows a body of literature on the connection between longevity and 'outstanding achievement'."

"Hence, when it comes to predicting longevity both fitness of mind and muscle appear to be important."

"Another causal argument on the effect of developing chess expertise on survival relates to socioeconomic mechanisms. Becoming a chess grandmaster may provide an economic and social boost, which has been strongly linked to increased life expectancy."


Wil je langer leven? Ga schaken!

Conclusie
"Not only does the game of life continue after the checkmate, but excelling in mind sports like chess means one is likely to play the game for longer", resumeren de onderzoekers.

Bron:
PLoS One. 2018 May 3;13(5):e0196938.

Meer:
Harde werkers leven langer (2-7-2019)
Psychiaters van de oude stempel leven langer (3-1-2014)
Slimme en stabiele mannen leven langer (3-12-2011)
Optimisten leven langer (29-11-2011)


Boekenlezers leven een paar jaar langer Golfers leven vijf jaar langer Mensen met een doel leven langer

Boekenlezers leven een paar jaar langer
Ook het lezen van kranten en tijdschriften heeft een levensverlengende werking, maar die stelt niet zoveel voor.

Golfers leven vijf jaar langer
De sterftekans van golfspelers is veertig procent minder dan die van niet-golfers - en dat betekent dat golfspelers vijf jaar langer leven dan normaal.

Mensen met een doel leven langer
Het maakt niet uit wat je levensdoel precies is, zolang je er maar eentje hebt.